KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Muhakemesi »
Pazar, 23 Haz 2024

Ceza Davalarında Katılan Lehine Vekalet Ücreti

T.C.

YARGITAY

23. CEZA DAİRESİ

E. 2015/357

K. 2015/1962

T. 27.5.2015

ÖZET : 1136 sayılı Kanun'un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, mahkumiyet kararı verilmesi halinde kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

KARAR : Sanık Nurettin'in, katılan ile ortak olduğu şirketteki payını devrettikten sonra söz konusu şirket adına temsil yetkisini kullanabildiği dönemde düzenlenmiş gibi sahte bonolar düzenleyerek diğer sanık Erdoğana ciro ettiği, her iki sanığında böylece şirket aleyhine icra takibi başlatıp haksız menfaat elde etmeye çalıştıkları iddia edilen olayda;

1-Sanık N. A.'nın temyiz talebi bakımından yapılan incelemede;

Sanığın yokluğunda verilip 08.01.2013 tarihinde tebliğ edilen mahkumiyet hükmüne yönelik, yasal süresi geçtikten sonra yaptığı 06/02/2013 tarihli temyiz inceleme başvurusunun, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2-Sanık E. İ. müdafii ve katılan vekilinin temyiz talepleri yönünden yapılan incelemede;

Tüm dosya kapsamına göre sanığın eylemlerinin resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarını oluşturduğu yönündeki kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık Erdoğan müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1136 sayılı Kanun'un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, mahkumiyet kararı verilmesi halinde kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına "katılanın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenen 2000 TL vekalet ücretinin sanıklardan alınarak katılana verilmesi" cümlesinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(Kaynak: Kazancı Bilgi Bankası)

Tags: ceza davaları


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.