KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Muhakemesi »
Pazar, 23 Haz 2024

Soyut Beyana Dayalı Mahkumiyet Hükmü Kurulamaz


Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2015/7406-K. 2015/2474 ve  24.6.2015 tarihli karar:

"Sanığa ait esrar içeren hint keneviri bitkisi olduğu tespit edilen maddenin ele geçirildiği, sanığın savunmalarında söz konusu esrarı, yetiştirdiği kenevir bitkisinden elde ettiğini belirttiği, sanığın bu savunmasının, suçla ilgili kişi ya da kişileri gizleme ya da daha az ceza verilmesini sağlama düşüncesine dayalı olabileceği, keneviri ektiğini belirttiği yere dair olarak herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı için kenevir kökü veya hasat artığı gibi bir maddi bulgu elde edilmediği ve aradan geçen zaman sebebiyle elde edilmesinin de mümkün olamayacağı, bu durumlar karşısında, atılı suçu işlediğine ilişkin, soyut beyanı dışında, kuşku sınırlarını aşan, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkumiyet hükmü kurulması hatalıdır."e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.