KAYDUL

HUKUK


Bilgi Bankası »
Pazar, 23 Haz 2024

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞININ 10/03/2009 TARİHLİ VE 2009/1147 SAYILI YAZISI GEREĞİNCE SİSTEMDEKİ DAVA TÜRLERİ (ESAS)
DAVA TÜRÜ ADI
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı
3204 SY'nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli)
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli
Zayi Belgesi Verilmesi
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması
Yetki İtirazı
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan)
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Yeni Bitki Çeşitleri
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Vesayet (Satışa İzin)
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
Vesayet
Velayetin Tevdii
Velayetin Nez'i
Velayet (Velayetin Kaldırılması)
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
Velayet
Vasiyetnamenin Tenfizi(Yerine Getirilmesi)
Vasiyetnamenin Tenfizi
Vasiyetnamenin İptali
Vasiyetnamenin İptali
Vasiyetname Açılması
Vasinin Görevinden Çekilmesi
Vasi Tayini - Hacir Altına Alma
Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması
Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedinden Kaynaklanan Alacak İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli)
Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli))
Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli)
Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Amacın Ve Malların Değiştirilmesi İstemli)
Vakıf
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli)
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan)
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması)
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Üst Hakkı Kurulması
Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan
Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması
Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi
Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit
Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali
Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi
Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı
Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış
Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan
Ticari Ünvanın Korunması
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet Ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli)
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı)
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
Ticari Şirket (Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Ticari Şirket (Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)
Ticari Şirket
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz
Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan)
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)
Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili)
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti)
Tespit (Ölümün Tespiti)
Tespit (Odalar Ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin)
Tespit (İşe İade İstemli)
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti)
Tespit
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı)
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli)
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan)
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen)
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Tazminat (Rücuen Tazminat)
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan)
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı)
Tazminat (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı)
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)
Tazminat (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan)
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan)
Tazminat (Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Munzam Zarar Nedeniyle)
Tazminat (Kamu Görevleri Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat)
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen)
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
Tazminat (Hakim Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle)
Tazminat (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan)
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti
Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı)
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan)
Tapusuz Taşınmaz Tescili
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi)
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim
Tapu İptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan)
Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı)
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle)
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan)
Tapu İptali Ve Tescil
Tapu İptali Ve Tescil
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)
Tanıma Ve Tenfiz
Tanıma Ve Tenfiz
Takibin Taliki Veya İptali
Takas Mahsup Talebi
Tahkim (Hakem)
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)
Şikayet
Şahsi Münasebet
Sözleşmenin Uyarlanması (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Sözleşmenin Uyarlanması
Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin İptali
Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan)
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan)
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan)
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı)
Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son Verilme İstemli)
Sigorta
Sıra Cetveline İtiraz
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali Ve Tescil
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi
Sendika Faaliyetinin Durdurulması
Satışa İzin
Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı
Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi
Satıcının Açtığı Menfi Tespit
Satıcının Açtığı İtirazın İptali
Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış
Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Rehnin Kaldırılması Talebi
Promosyon
Patent (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Patent (Tecavüzün Ref'i İstemli)
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Patent (Patent İsteme Hakkının Ve Patentin Gaspı İddialı)
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Patent (Manevi Tazminat İstemli)
Patent (Maddi Tazminat İstemli)
Patent (Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Patent (Dellillerin Tespiti İstemli)
Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Patent
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi)
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan))
Ortaklığın Giderilmesi
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli)
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Orman
Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli)
Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli)
Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli)
Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli)
Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli)
Nüfus (Adın İptali İstemli)
Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus
Nüfus
Nişan Bozulması
Nesebin Reddi
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan))
Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yardım Nafakası)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
Nafaka (Önlem Nafakası)
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
Nafaka (Nafakanın Arttırımı)
Nafaka (Nafakanın Artırımı)
Nafaka (Katılım Nafakası)
Nafaka
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan)
Mülkiyet (Tespit İstemli)
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan)
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli)
Mülkiyet
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma
Mirasın Hükmen Reddi
Mirasın Gerçek Reddi
Mirası Reddinin İptali
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali
Mirasçılık Belgesinin İptali
Mirasçılık Belgesi İstemi
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
Meskeniyet İddiası
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Verilen Zararın Tazmini İstemli)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kira)
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İİK 89/3 Kaynaklı (3. Şahıs Tarafından Açılan))
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Alım Satım)
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)
Menfi Tespit
Mecra İrtifakı Kurulması
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Ref'i İstemli)
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli)
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Marka (Manevi Tazminat İstemli)
Marka (Maddi Tazminat İstemli)
Marka (Dellillerin Tespiti İstemli)
Marka
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar
Lokavtın Durdurulması
Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi
Kredi Verence Açılan Kredi Kartı
Koruma Kararının Kaldırılması
Kooperatifin Dağılması İstemli
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
Kooperatif
Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Feshi
Konkordato
Kişisel Eşyanın İadesi
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi
Kişilik Hakları (Saldırının Hukuka Aykırılığının Tesbiti İstemli)
Kişilik Hakları
Kiralananın Tahliyesi(İcra)
Kiralananın Tahliyesi (6570 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (2946 Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli
Kira (Uyarlama İstemli)
Kira Sözleşmesinin İptali
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli)
Kira
Kıymet Takdirine İtiraz
Kazai Rüşt
Kayyımın Kaldırılması
Kayyım Atanması (Mal Memurunun Kayyım Tayini)
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini)
Kayyım Atanması
Kaynak Hakkı Kurulması
Kayıt Kabul
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli)
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli)
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)
Kamulaştırma
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)
Kambiyo Senetlerinin İptali
Kambiyo Hukuku Şikayeti
Kadastro (2981 S. İmar Affı Yasası Uyarınca Açılan Kadastro Tespitine İtiraz)
Kadastro (Yenileme Tespitine İtiraz)
Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)
Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz)
Kadastro (Mahalli Mahkemeden Devredilen)
Kadastro (Komisyonca Devredilen)
Kadastro
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali)
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
İtirazın İptali (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
İtiraz
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz
İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)
İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)
İş (SSK'ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin)
İş (SSK'ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin)
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli)
İş (Sendikanın Kapatılması)
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli)
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli)
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade Ve Tazminat İstemli)
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli)
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli)
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli)
İş (İş Kolunun Tespiti İstmli)
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin)
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan)
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin)
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti)
İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli)
İş
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat
İstihkak (6183 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)
İstihkak (Miras Sebebiyle)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İstihkak
İpotek (Tescil İstemli)
İpotek (Terkin İstemli)
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
İpotek
İmzaya İtiraz
İhtiyati Haczin Kaldırılması
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle)
İhalenin Feshi (Kira)
İhalenin Feshi (Alım Satım)
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)
İhalenin Feshi
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi
İflas (İflasın Kapatılması)
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
İcra Takibine İtiraz
İcra Emrine İtiraz
Husumete İzin
Hisseli Malın Satış Şekli
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
Haksız İşgal Nedenli
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı)
Hakemin Reddi
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Hakem Tayini
Haczedilemezlik Şikayeti
Grevin Durdurulması
Grev Oylamasına İtiraz
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz
Geçit Hakkı Kurulması
Geçit Hakkı
Garanti Sözleşmesi
Gaipliğe Karar Verilmesi
Fikir Ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi Ve Tazmini
Fikir Ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavazün Meni İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)
Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)
Fikir Ve Sanat Eseri
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin)
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref'i İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının Ve Faydalı Md. Gaspı İddialı)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Faydalı Model Belgesi (Dellillerin Tespiti İstemli)
Faydalı Model Belgesi
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı)
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı)
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı)
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı)
Evlenmeye İzin
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle)
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle)
Evlenmenin İptali
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal))
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan))
Evlenmenin Butlanı
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlat Edinme
Eser Sözleşmesi
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarına Tecavüzden Kaynaklanan)
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyaları İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Entegre Devre Topoğrafyaları
Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref'i İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı)
Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
Endüstriyel Tasarım (Dellillerin Tespiti İstemli)
Endüstriyel Tasarım
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza)
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım)
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda)
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme)
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi
Dispeççinin Onaylanması Veya İtiraz
Dispeççi Tayini İstemli
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli)
Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli)
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti)
Dernek (Derneğin Feshi)
Dernek
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı)
Deniz Ticaret
Deniz Kaza Raporu İstemli
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
Çocuk Mallarının Korunması
Çek İptali (Hasımsız)
Çek İptali (Hasımlı)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Ref'i İstemli)
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli)
Coğrafi İşaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
Coğrafi İşaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
Coğrafi İşaret (Maddi Tazminat İstemli)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaret İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)
Coğrafi İşaret
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat)
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı)
Boşanmadan Sonra Açılan
Boşanma (Zina Nedeniyle)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Terk Nedeniyle)
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle)
Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma)
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı))
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle)
Boşanma
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin
Borçtan Kurtulma Davası
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli)
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli)
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli)
Bekleme Müddetinin Kaldırılması
Basın İlan Kurumu Kararına İtiraz
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli)
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli)
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti
Babalık (Tanımanın İptali)
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)
Babalık (Soybağının Reddi)
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli)
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal)
Babalık (Babalık Davası)
Babalık
Ayrılık
Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili
Ana Baba Rızası Arama
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi
Alacak (Yedieminlik Ücreti)
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Vakıfların Teftiş Ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili)
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan)
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı)
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı)
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan)
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili)
Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kira Alacağı)
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Nedeniyle)
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle)
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Alacak (Fikir Ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan)
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli)
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar)
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı)
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı)
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak
Aile Mallarının Korunması
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
Aile Konutu Şerhinin Terkini
Aile Konutu Şerhi Konulması
Ad Üzerindeki Hakların Korunması

 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞININ 10/03/2009 TARİHLİ VE 2009/1147 SAYILI YAZISI GEREĞİNCE SİSTEMDEKİ DAVA TÜRLERİ (DEĞİŞİK İŞ)
DAVA TÜRÜ ADI
6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi
5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı
Yemin Tutanağı
Yemin Tayini
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
Tevdii Mahali Tayini
Tespit (D.İş)
Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı)
Tereke Tespit
Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi(İ.İ.K.36)
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi
Öz Sermaye Tespiti
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve Değiştirilmesi)
Ödeme Emri Tespit
Noter Yemini
Noter Defter Tasdiki
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hakim Kararını Yerine Getirmeyenlerin Cezalandırılması İstemli)
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
İhtiyati Tedbir
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İhtiyati Haciz
Husumete İzin (TMK 462/8)
Diğer Değişik İşler
Denetim Makamının Onayı
Delil Tespiti
Bilirkişi
Banka Kanununa Göre
Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma

Kaynak: Bursa Barosu Web Sitesi

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.