KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Muhakemesi »
Pazar, 23 Haz 2024

Sanığa Son Sözün Verilmemesi Bozma Nedenidir

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2014/1-170-K. 2015/20 ve T. 3.3.2015 sayılı karar:

uyuşmazlık; sanığa son sözü sorulmaması suretiyle savunma hakkının kısıtlanıp kısıtlanmadığının belirlenmesine ilişkindir. Bozmadan sonra yapılan yargılamada CUMHURİYET SAVCISININ BOZMA İLAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLAMASINDAN SONRA YARGILAMANIN BİTİRİLEREK HÜKMÜN TEFHİM EDİLDİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, HAZIR BULUNAN SANIĞA SON SÖZÜN VERİLMEMESİ 5271 SAYILI CMK'NUN 216/3. MADDESİNE AYKIRILIK OLUŞTURDUĞUNDAN, SAVUNMA HAKKININ SINIRLANMASI SONUCUNU DOĞURAN BU USUle aykırılık nedeniyle yerel mahkeme direnme kararında isabet bulunmamaktadır. Bu itibarla, direnme hükmünün hazır bulunan sanığa son sözün verilmemesi isabetsizliğinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir.”


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.