KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA MUHALEFET

T.C.

YARGITAY

19. CEZA DAİRESİ

E. 2015/32865

K. 2016/17187

T. 3.5.2016

Sanık hakkında sorumlusu ve yetkilisi olduğu ... ait ... ilçesi ve çevresinde yayın yapan "..." isimli yayın kuruluşundaki müzik eseri yayını sebebiyle 5846 Sayılı Kanuna aykırı davranmak suçundan kamu davası açılarak mahkumiyetine karar verilmiş ise de, katılan meslek birliği ile sanığın yetkilisi ve sorumlusu olduğu radyo arasında müzik eserlerinin yayını konusunda sözleşme olduğu ve anılan sözleşmenin katılan meslek birliği tarafından noterden fesih bildiriminde bulunulduğunun anlaşılması ve fesih bildirimine dair tebellüğ evrakı ile sözleşmenin dosya da bulunmaması karşısında, tarafları arasındaki sözleşme ile fesih bildirimine dair tebliğ evrakı temin edilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekir. 

Tags: avukat ara | idari dava | idari dava avukatı | istanbul avukat | türk vatandaşlığı


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.