KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Medeni Hukuk »
Salı, 06 Ara 2022

Velayeti anneye bırakılan ve babalarıyla kalmak isteyen 05.10.1999 doğumlu ile 13.3.2006 doğumlu küçüklerin velayetinin uzman raporu gözetilerek anneden babaya verilmesi gerekmektedir.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/24677

K. 2013/10958

T. 18.4.2013

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından; kusur belirlemesi, manevi tazminat ve velayetler yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Velayeti anneye bırakılan küçükler 05.10.1999 doğumlu B. ile 13.3.2006 doğumlu E. uzman ile görüşmelerinde babalarıyla kalmak istediklerini belirtmişlerdir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. maddesi, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri gereğince ve uzman raporu da gözetilerek çocukların velayetlerinin babaya verilmesi gerekirken yazılı şekilde anneye verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 18.04.2013 tarihinde karar verildi.

Tags: aile hukuku avukatı | boşanma davası | boşanma davası avukatı | çağlayan adliyesi avukat | istanbul avukat | nafaka şartları | perpa avukat | tazminat avukatı | velayet | velayetin anneye verilmesi | velayetin babaya verilmesi | yoksulluk nafakası talebi


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.