KAYDUL

HUKUK


Makaleler » İdare Hukuku »
Salı, 06 Ara 2022

Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Yetki

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri;

  • malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, 
  • birbirleri ile,
  •  yol fazlaları ile, 
  • kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, 
  • bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, 
  • müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre 
  • hak sahiplerine dağıtmaya ve 
  • re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya
  •  belediyeler yetkilidir. 
  • Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Tags: avukat ara | idari dava | idari dava avukatı | istanbul avukat | türk vatandaşlığı


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.