KAYDUL

HUKUK


Salı, 06 Ara 2022

Arama

Arama anahtar sözcükleri istanbul avukat Toplam 25 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında alınan kararın ek ödeme mahiyetinde olup, olmadığı araştırılmaksızın ağırlaştırılmış nisap gerekir diyerek noksan inceleme sonucu iptali şeklinde hüküm tesisi bozma sebebidir.

  Kategori: Matching tags: kooperatif kanunu,istanbul avukat,perpa avukat,gayrimenkul avukati,ticari dava avukati,çağlayan ticari dava avukatı,mutlak butlan,kooperatif avukatı ara,bursada kooperatif avukatı ara,kooperatif mağdurları

  T.C YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E.2002/6041, K.2002/10788 T. 25.11.2002 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Karabük Yenice A. Hukuk Mahkemesi 'nce verilen 17.04.2002 tarih ... Çarşamba, 27 Şubat 2013
 2. Boşanma davasında davalı eş iki yıldır aynı evde bir başka erkekle fiilen birlikte yaşadığı anlaşıldığından, bu durumda yoksulluk nafakası şartlarının oluştuğundan söz edilemez.

  Kategori: Matching tags: boşanma davası,yoksulluk nafakası talebi,nafaka şartları,istanbul avukat,tazminat avukatı,perpa avukat,boşanma davası avukatı,aile hukuku avukatı,çağlayan adliyesi avukat

  Yargıtay 2.Hukuk Dairesi  E.2008/15526 K.2008/14287 T. 30.10.2008   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen ve yukarıda tarih ... Pazartesi, 25 Şubat 2013
 3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 3. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

  Kategori: Matching tags: Hukuk Muhakemeleri Kanunu,idari yargı,yargısal denetim,tam yargı davaları,adli yargı,iptal davası,anayasa mahkemesi kararı,anayasaya aykırılık,adil yargılanma hakkı,hukuk devleti,istanbul avukat,perpa avukat,tazminat davası avukatı,idari dava avukatı,iptal davasi avukati,hukuk davasi avukati,caglayan avukat

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2011/35 Karar Sayısı : 2012/23 Karar Günü : 16.2.2012 R.G. Tarih-Sayı : 19.05.2012-28297 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) ... Perşembe, 31 Ocak 2013
 4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlileri Türleri

  Kategori: Matching tags: idare,657 sayılı kanun,istanbul avukat,perpa avukat,idari dava avukatı,memur avukati,işçi avukatı,vergi avukatı,işçi danışmanı,memurlar,devlet memurları kanunu,sözleşmeli personel,geçici personel,işçiler,memur sorunları danışmanı,bursa hukuk bürosu,bursa iş avukatı,sakarya iş avukatı

  657 sayılı Kanunun 4. Maddesine göre kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. 1. Memurlar Memurlar, “devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ... Pazartesi, 15 Nisan 2013
 5. Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında dava konusu taşınmazın tapudaki yüzölçümü fen bilirkişisinin raporunda yüzölçümü farklı olmasına rağmen yüz ölçümü düzeltilmeden, fazla bedele hükmedilmesi bozma nedenidir

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,kamulaştırma kanunu,istanbul avukat,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada tazminat avukatı,kamulaştırma davaları,bursa tazminat avukatı

  T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24733 K. 2013/787 T. 23.1.2013 ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.Davacının ıslah dilekçesinden taşınmaza ... Çarşamba, 10 Nisan 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri istanbul avukat

Toplam 25 sonuç bulundu.

Sayfa 2 / 2

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.