KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Tek Fiil İle Hem Silahlı Tehdit Hem de Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu İşlendiğinde Fikri İçtima Gereği Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahlı Tehdit Suçundan Ceza Verilmesi Gerekir

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ, E. 2013/16098-K. 2015/30229 ve  1.6.2015 tarihli karar: 

"Sanıkların, önceden tartıştıkları gazino çalışanlarını tehdit amacıyla mekana doğru rastgele ateş etmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin hukuki anlamda tek fiil olduğu ve tek fiil ile hem silahlı tehdit hem de genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarının oluştuğu gözetilerek, TCK'nın 44. maddesi gereğince daha ağır cezayı gerektiren silahlı tehdit suçundan cezalandırılması ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca aynı Kanunun 170/1-c maddesi uyarınca hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir."


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.