KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Vergi Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Verginin Tüzel Kişiden Tahsil Olanağının Kalmaması

D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2011/991 Karar No : 2013/3859

Anahtar Kelimeler: Verginin Tüzel Kişiden Tahsil Olanağının Kalmaması, Kanuni Temsilci Sıfatı, Limited Şirket

Özeti : Türk Ticaret Kanunu’nun 511 ve 515'inci maddesi uyarınca, tescil ve ilan yapılana kadar iç işlem niteliğinde olan hisse devri nedeniyle vergi dairesine kanuni temsilcilik görevinden ayrıldığına ilişkin bir bildirimde bulunmadığı anlaşılan davacının, kanuni temsilci sıfatıyla sorumlu tutulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.