KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İdare Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Akaryakıt İstasyonu Ruhsatına Plan Değişikliğinin Etkisi ve Kazanılmış Hak


  1. Dava; idari işlemin iptali istemine ilişkindir.
  2.  Uyuşmazlığın esasını, imar planlarının yürürlükte olduğu süre içerisinde bu planlara uygun olarak verilmiş olan inşaat ruhsatlarının ve bu ruhsatları dayalı olarak yapılmış olan yapıların kazanılmış hak doğurup doğurmadığı hususu oluşturmaktadır. 
  3. Taşınmazın bulunduğu alan Kentsel Servis Alanı iken davacıya ruhsat verildiği, söz konusu ruhsatın geçerlilik tarihi içinde idarece yapılan plan değişikliği ile taşınmazın önce “Park Alanına, ardından “Ticari Alan”a ayrıldığı, akaryakıt ve LPG İstasyonu inşaatını mümkün kılan inşaat ruhsatının idarece iptal edilmediği görülmektedir.
  4. Düzenlendiği tarihteki imar planına uygun olan inşaat ruhsatı uyarınca yapımına başlanılan inşaatın ruhsatı iptal edilmediği gibi, inşaatın mühürlenerek durdurulmaması sebebiyle ruhsat süresinin dolduğu tarihte geldiği aşama itibariyle kazanılmış hakkın doğduğunu kabul etmek hakkaniyet gereğidir. 
  5. Bu durumda “Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı” talebinin reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
(ANKARA BÖLGE İDARİ MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİ, E. 2017/702-K. 2017/1724 ve 4.7.2017 tarihli karar)


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.