KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Milletlerarası Özel Hukuk »
Pazar, 23 Haz 2024

Yabancı mahkemece verilen karar temyiz edilmeyerek kesinleştiğinden açılan kesinleşen boşanma davasının tanınması davasının kabulü gerekir.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/15075

K. 2011/4678

T. 16.3.2011

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 50. maddesinde yer alan hükme göre, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de geçerli olabilmesi için yetkili Türk Mahkemesi tarafından tanıma kararı verilmesine bağlıdır. Anılan hükümde tanınması istenen yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerektiği açıkça ifade edildiği gibi, Kanunun 53. maddesinde de tanıma dilekçesine ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin de eklenmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Toplanan delillerden, yabancı mahkemenin 13.6.1995 tarihli boşanma kararının temyiz edilmeyerek 04.07.1995 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Davanın kabulü ile tanıma kararı verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: almanyada boşanma | almayna boşanma kararları | belçikada boşanma | boşanma kararının tanınması | boşanmanın tanınması avukatı | boşanmanın tanınması davası | boşanmanın türkiyede tanınması | tanıma avukatı istanbul | tanıma tenfiz | tanıma tenfiz davaları | tanma avukatı | tenfiz avukatı istanbul | yurt dışı boşanma kararları


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.