KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Milletlerarası Özel Hukuk »
Pazar, 23 Haz 2024

Türkiye dışındaki mahkemelerde verilen boşanma kararlarının Türkiyede tanınması için açılacak davalar aile mahkemelerinde görülür

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/4922

K. 2008/8982

T. 19.6.2008

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava; yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının tanınması istemiyle açılmıştır.

Boşanma davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitap-ikinci bölüm başlığı olarak düzenlenmiş olup 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1.maddesi uyarınca boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. 4787 sayılı Kanunun 4/2 maddesinde ise, aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi davalarının Aile Mahkemelerince görüleceği düzenlenmiştir.

Aile mahkemesi özel görevli bir Asliye Mahkemesi olduğundan mahkemece davaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken 5718 sayılı Kanununu 51. maddesi yanlış yorumlanmak suretiyle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 19.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tags: almanyada boşanma | almayna boşanma kararları | belçikada boşanma | boşanma kararının tanınması | boşanmanın tanınması avukatı | boşanmanın tanınması davası | boşanmanın türkiyede tanınması | tanıma avukatı istanbul | tanıma tenfiz | tanıma tenfiz davaları | tanma avukatı | tenfiz avukatı istanbul | yurt dışı boşanma kararları


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.