KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Medeni Usul Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

kamulaştırma Davalarında Tebligatın usulüne Uygun Olarak Yapılmaması

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ, E. 2015/23176-K. 2016/11970 ve T. 15.6.2016 sayılı karar:

  1.  Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti talebine ilişkindir.
  2. Davalıların evde olmadığından bahisle gerekçeli kararın Tebligat Kanunu 21. maddesine göre mahalle muhtarına yapıldığı, ancak tebligatların Tebligat Yönetmeliğinin 30. maddesindeki şartları taşımadığı anlaşılmıştır.
  3. Öncelikle mümkünse davalıların mernis adreslerine,
  4.  mümkün olmaması halinde; tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden, resmi ve özel müessese ile dairelerden ve ayrıca zabıta marifetiyle araştırılarak,
  5.  tespit edilen adreslerinde gerekçeli karar ile davacı idarenin temyiz dilekçesi usule uygun tebliğ edilmeli, 
  6. adresinin tespit edilememesi halinde ilanen tebligat yapılmalıdır.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.