KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Borçlar Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Eser Veya Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Ruhsatı alma Sorumluluğu

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ, E. 2014/2590-K. 2014/5618 ve T. 2.10.2014:

 1. Dava; sözleşmenin feshine kadar yapılan imalat bedelleri ve boş kalınan sürede personel giderleri alacaklarına ilişkindir.
 2.  Yapı ruhsatı olmaksızın yapılan inşaat kaçak olacağından, iş sahibi idare; yükleniciyi bu inşaatların yapımına devam etmeye zorlayamaz. 
 3. Bu halde, işin süresinde tamamlanması mümkün olmadığından yüklenicinin temerrüdünden de söz edilemez. 
 4. Bu nedenle, sözleşme gereğince iş sahibi idarenin ifaya ekli cezayı istemesi ve bu cezanın yüklenicinin belirlenecek alacağından mahsubu da mümkün değildir. 
 5. Yapı ruhsatı almayan davalı iş sahibi idare, sözleşmenin feshinde kusurlu olduğundan, yüklenicinin hakedişlerinden kesilen tutarlar, idareye gelir kaydedilemez
 6. yüklenicinin hesaplanacak alacağından mahsup edilemez.
 7.  Yeniden oluşturulacak teknik bilirkişi kurulundan; imalât seviyesi ve bedeli ile ilgili raporlar arasında oluşan çelişkiyi gidermeye yönelik gerekçeli ve Yargıtay denetimine elverişli olacak biçimde rapor alınarak oluşacak sonuca göre dava sonuçlandırılmalıdır. 
 8. Yükleniciye tasfiye hak edişinde yazılı ödemelerin yapılıp yapılmadığı da araştırılıp kesin ödeme miktarı saptanmalı,
 9.  belirlenecek kesin ödeme tutarı yüklenicinin hesaplanacak alacağından düşülmelidir. 
 10. İş sahibi fesihte haklı değilse, yüklenici kesin teminat mektuplarının iadesini istemekte haklı hale gelir. 
 11. Kesin teminat mektupları bedellerinin tahsiline karar verilebilmesi için, iş sahibinin ödemek zorunda kalabileceği işçi ücretleri yüklenici tarafından ödenmiş olmalıdır.e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.