KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Borçlar Hukuku »
Pazar, 23 Haz 2024

Haksız Şikayetler Ve Davalardan Kaynaklı Manevi Tazminat Davası

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ, E. 2015/7330-K. 2016/8358 ve T. 27.6.2016:

  • Dava, haksız şikayet sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
  • Herkes, yasal vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.
  • Hak arama, bir başka deyişle ihbar ve şikayet hakkının kullanılması sebebiyle kişilik hakları zarara uğrasa bile, hak arama özgürlüğü üstün bir hak olarak hukuka uygunluk nedeni sayıldığından bundan zarar gören kişilerin tazminat hakkının doğmayacağı kuşkusuzdur.
  • Ancak bu özgürlük sınırsız olmayıp, ihbar ve şikayet hakkının kasten ve zarar verme amacı ile veya keyfi olarak ya da uzak ihtimallere göre, herhangi bir delil ve emare bulunmadan, yeteri kadar araştırma yapılmaksızın kullanılmaması gerekir.
  • Aksi halde hak arama özgürlüğünün kötüye kullanılmış olması sebebiyle hukuka uygunluk nedeni ortadan kalkacağından manevi tazminata karar verilmesi gerekir.
  • Davalının, davacıyı adli ve idari yönden değişik zaman dilimlerinde birden fazla kere şikayet etmesi bu bağlamda şikayetin sayısı, yöntemi dikkate alındığında şikayet hakkını anayasal hak olmaktan çıkarıp taciz boyutuna ulaştırmıştır.
  • Şikayet hakkı davalı tarafından kötüye kullanıldığından, davacının kişilik hakları ile davalının şikayet hakkı arasındaki çatışan yararlar dengesi, davacı aleyhine bozulmuştur. Davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.