KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Medeni Hukuk »
Pazar, 23 Haz 2024

Kamulaştırmasız El Atmalarda Arta Kalan Kısımdaki Değer Kaybı

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/11231-K. 2017/20005 ve 26.9.2017 tarihli karar:

  1.  Dava konusu taşınmazın, davalı idarece el atılan kısımda arta kalan ve fen bilirkişilerinin raporunda C harfi ile gösterilen 2.940,07 m²'lik kısmın yüzölçümü ve geometrik durumu dikkate alındığında % 20 oranında değer kaybı olacağının kabulüyle bu orana göre arta kalan kısımdaki değer düşüklüğü miktarının hesaplanıp kamulaştırılan bölüm bedeline eklenmesi gerekirken, daha düşük oranda değer kaybı oranı ile taşınmazın tamamındaki değer kaybının bedele eklenmesi suretiyle hüküm kurulması bozma nedenidir.


KAMULAŞTIRMA DAVALARI HAKKINDA AVUKATLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Tags: acele kamulaştırma | avukat ara | gayrimenkul | kamulaştırma | kamulaştırma avukatı | kara yolları kamulaştırmaları | kentsel dönüşüm | kuzey marmara | otoyol kamulaştırmaları


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.